© Creatie en onderhoud door Hantai BVBA.

Drukkerij Typolith

Over ons.....

Drukkerij TYPOLITH werd jaren geleid door Henri KAMP, die begin de jaren 1990 overleed. Zijn vader, die de drukkerij had opgericht ergens tussen de twee
wereldoorlogen in, was belastingcontroleur en dus beter dan wie ook, op de hoogte van de eisen die aan fiscale drukwerken werden gesteld.

De eerste maatschappelijke zetel, met staatslicentie, was gelegen in de Plankstraat te Mechelen, waar ook de eerste belastingformulieren en de BTW-documenten
werden gedrukt.
In 1948 verhuisde de drukkerij naar de Schuttersvest, en een paar jaar later naar haar huidige adres in de Oude Brusselsestraat.

Toen Henri KAMP overleed, werd het beheer overgenomen, eerst door zijn dochter Monique, en na het overlijden van deze laatste door haar zoon.
In oktober 2003 werd de drukkerij overgenomen door Tony PEETERS die sindsdien, bijgestaan door zijn echtgenote, de activiteiten verderzet.

Drukkerij TYPOLITH - meer dan 50 jaar ervaring in fiscale drukwerken !

De kernactiviteit van de drukkerij is sinds haar stichting ongewijzigd gebleven : fiscale drukwerken voor alle vrije beroepen met of zonder BTW-verplichting, dagboeken, registers, kwijtingboekjes, enz...

Alle drukwerken worden uitgevoerd volgens de richtlijnen en normen uitgevaardigd door het Ministerie van Financiën.
Als erkende drukkerij, is zij gemachtigd drukwerken uit te geven voorzien van de stempel van de directe belastingen.


In 2011 werd gefusioneerd met Drukkerij Ecoprint  en het atelier verhuisd naar Willebroek waar er een ruimer pand ter beschikking was.