© Creatie en onderhoud door Hantai BVBA.

Drukkerij Typolith

Fiscaal drukwerk

Drukkerij TYPOLITH bvba concentreert zich op fiscale drukwerken. Als erkende drukkerij staat zij ervoor garant dat de drukwerken conform zijn aan de wettelijke bepalingen. Zij is gemachtigd door het Ministerie van Financiën om drukwerken aan te maken die de stempel van de Directe belastingen dragen.
Hierna volgt een niet-limitatieve lijst van fiscale drukwerken, die door drukkerij TYPOLITH kunnen worden aangemaakt :

BTW-bonnetjes voor horeca (restaurant, taverne, hotel, frituur, ...)
Ontvangstbewijzen voor vrije beroepen
Dagboeken voor vrije beroepen
Registers voor brouwerijen, garages, tabak, alcohol, ...
Kwijtingboekjes
CMR vrachtbrieven


Producten